Tekne ve Nakliyat

Nakliyat Sigortası
Sigortaya konu emtianın; denizyolu, havayolu, karayolu, demiryolu ile taşınması esnasında uğrayacağı kayıp veya hasarları sözleşme ve/veya poliçede belirtilen şartlar kapsamında teminat altına alır.

Gezinti Teknesi Sigortası
Gezinti Teknesi Sigortası ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat sağlar.
 

Uniq Group © 2020